Torutööd

Sanitaartehnilised avariid

on igapäevane nähtus nii elamus kui kontoris. Kõige tavalisemateks santehniku abi vajavateks näideteks on olukorrad, kui vannitoas lõhkeb veetoru, kanalisatsioon või kraanikauss läheb umbe või torust lekib vett. Taoliste probleemide korral tuleb tegutseda kiiresti, kuna vastasel juhul võib avarii põhjustada kahju ümbritsevale varale ja inimestele.

Sanitaartehniliste tööde

nimekiri on pikk ja lai. Meie santehnikud oskavad aidata kõikide tööde puhul, alates vee lekkimise kõrvaldamisest kuni soojasõlmede ja rasavapüüdurite ehituse ning hoolduseni. Kui sa pole päris kindel, millise probleemiga on tegu, võta meiega ühendust ja kirjelda võimalikult täpselt kodus tekkinud olukorda. Sel viisil oskame probleemile oluliselt kiiremini reageerida.

Erinevate ummistuste likvideerimiseks

olgu selleks kanalisatsioon või kraanikauss, kasutame olenevalt probleemist spetsiaalseid vahendeid ja meetodeid. Üldjuhul on ummistuse tekkimine äärmiselt ebamugav olukord, mis tuleb lahendada nii kiiresti kui võimalik. Meie kogenud santehnikud kõrvaldavad majasisesed ja välised kanalisatsiooni ummistused professionaalselt ja kliendile sobival ajal.

Soovitame mistahes torutööde parandamisel alati kohale kutsuda kogenud santehnik. Oma töö jooksul oleme näidanud, et toruprobleeme kiputakse iseseisvalt lahendama ja tulemuseks on lühiajaline lahendus. Lõpuks tuleb ikkagi kohale kutsuda kogenud santehnik, kes olukorra kiirelt ja professionaalselt ära lahendab.

Vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteem

on mistahes hoones üks kõige olulisem osa, millest sõltub nii maja kui selle elanike tervis. Tihtipeale toob aga läbimõtlemata projekteeritud süsteemid endaga kaasa hulgaliselt probleeme, mille parandamine on mõttetult suur ajaline ja rahaline kulu. Seetõttu on vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitamisel väga oluline pidada silmas hoone ülesehitus ja eripärasid.

Läbimõeldud projekti aluseks on põhjalik analüüs, mis annab projekteerijale vastused küsimustele, milliseid tooteid ja materjale ehituses kasutada ning milline lahendus on sobilik just antud hoonele.

Püüdurite paigaldus ja hooldus

Paigaldame ja hooldame rasva-, liiva-, bensiini- ja õlipüüdureid. Püüdurite hooldustööde vajadus sõltub eelkõige püüduri kasutusvaldkonnast, kuid tagamaks püüduri võimalikult pikk eluiga ja maksimaalne töökindlus, soovitatakse püüduri hooldustöid teha regulaarselt, vähemalt 4-5 korda aastas või koheselt, kui näiteks rasvakihi taseme kontrollseade annab alarmi. Oma lepinguliste klientidele pakume teenust, kus me ise hoolitseme regulaarselt Teie püüduri eest - käime kontrollimas pisteliselt püüduri olukorda ja anname Teile teada, kui on vaja hooldust teha.

Pumplate paigaldus ja hooldus

Paigaldame ja hooldame veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja drenaaživeepumplaid.

Avariiväljakutsed 24/7

Veeavarii, ummistuse või mistahes kiireloomulise probleemi korral helista meie Toru24.ee kiirreageerijatele:

  • +372 58 190 880
  • Tutvu hinnakirjaga siin

Hinnapakkumise saamiseks võta meiega ühendust siit