# Objekt Tööde maht Pildid
1 Kopli suunalise trammiliini rekonstrueerimine Joogiveetorustik 312m, Reoveetorustik 442m, Sademeveetorustik 697m Vaata
2 Vägeva tee 33 ja Vägeva põik 3, Peetri kinnistusisesed tehnovõrgud Joogiveetorustik 42m, Reoveetorustik 58m, Sademeveetorustik 140m. Vaata
3 Hane tänava rekonstrueerimine Joogiveetorustik 6m, Reoveetorustik 9m, Sademeveetorustik 132m, sidekanalisatsioon 168m, tänavavalgustus 130m, teedeehituse maht 1435m2.
4 Rootsi tee 10, Lagedi joogivee liitumispunkti ehitustööd Joogiveetorustik 5m, teedeehituse maht 25m2. Vaata
5 Lutheri masinasaali rekonstrueerimine Joogiveetorustik 16m, Reoveetorustik 68m, Sademeveetorustik 10m, teedeehituse maht 344m2.
6 Soodevahe purgla paigaldustööd Reoveetorustik 8m, purgimissõlme paigaldustööd. Vaata
7 Kuldnoka tänava rekonstrueerimine Sademeveetorustik 131m, DN600 pöördklapi paigaldus olemasolevale veetorule, olemasolevate kaevude rekonstrueerimine 34tk.
8 Paelille arendusala välistorustikud Joogiveetorustik 116m, Vaakumkanalisatsioonitorustik 136m, Sademeveetorustik 431m. Vaata
9 Väo karjääri survekanalisatsioonitorustik Survekanalisatsioonitorustik 206m Vaata
10 Kopli 4a/6 äripindadega korterelamu välistorustikud Joogiveetorustik 12m, Reoveetorustik 176m, Sademeveetorustik 78m, Reoveepumpla 1tk, Sademeveepumpla 1tk Vaata
11 Ida alajaama rekonstrueerimine Joogiveetorustik 42m, Reoveetorustik 41m, Sademeveetorustik 43m, Kaablikaitsetorud 3798m Vaata
12 Kehra-Kaunissaare kergliiklustee ehitustööd Joogiveetorustik 59m, Reoveetorustik 59m, Truubi- ja sademeveetorustik 860m Vaata
13 Kirsi tee 1 ja 3, Pildiküla joogi-, reo- ja sademeveetorustikud Joogiveetorustik 105m, Reoveetorustik 96m, Sademeveetorustik 380m, Reoveepumpla 1tk Vaata
14 Andineeme eramu Eramu kinnistu pinnase kuivendustööd. Vaata
15 Liblika 35, Tallinn joogi- ja reovee ning maagaasi liitumispunktid Vaata
16 Heina tee, Aaviku küla joogiveetorustik 125m, reoveetorustik 51m. Vaata
17 Öökulli, Mardika ja Mardisalu tn, Peetri alevik veetorustik 459m, reoveetorustik 708m, sademeveetorustik 904m, sidekanalisatsiooni 617m, tänavavalgustus 109m, teedeehitus maht 2888m2. Vaata
18 Vindi tee, Männiku küla arendusala joogiveetorustik 210m, reoveetorustik 189. Vaata
19 Pääsküla eramu Joogi- ja reovee liitumispunktide ehitustööd Vaata
20 Nõmme eramu Eramu krundi torustike ühendamine magistraaltorustikuga. Vaata
21 A2 Autowelt Müügiplatsi torustike ja platsi ehitus. Vaata
22 Peetri alevik, Helgi tee Liitumispunktide ehitustööd. Vaata
23 Järveküla, Sepa Maaüksuse torustike ja teedeehitus. A kategooria gaasitorustiku ümber isoleerimine. Vaata